In maart 2023 is de Regie der Gebouwen begonnen met de renovatie- en inrichtingswerken van start gaan in het gebouw gelegen in de rue de la Station 47 in Moeskroen om er de diensten van het vredegerecht in onder te brengen.

Duurzaam project

Het project voorziet grote renovatie- en inrichtingswerken in het gebouw om er de diensten van het vredegerecht van Moeskroen in onder te brengen in 2023:

 • Afbraak van de bijgebouwen om het hoofdgebouw vrij te maken en zo de compactheid te benadrukken, wat een performant isolerende gebouwschil mogelijk maakt.
 • Buitenisolatie van 30 cm op de muren en het dak.
 • Herdimensionering van bepaalde ramen en de installatie van nieuw aluminium schrijnwerk met driedubbele beglazing voor het volledige gebouw. Installatie van een lichte structuur van het type mecano aan de gevel voor schaduw en fotovoltaïsche zonwering.
 • Installatie van zonneschermen aan de binnenkant van de vensters waar er geen zonwering is.
 • Passieve koeling via de installatie van gemotoriseerde ventilatieroosters op een deel van de ramen, waardoor een aanvoer van buitenlucht mogelijk wordt voor een “night-cooling” in de zomerperiode. 
 • Warmte- en warm waterproductie via een warmtepomp op gas met lucht-waterabsorptie. Deze warmtepomp zal lagetemperatuurradiatoren voeden die tot 30% minder energie verbruiken ten opzichte van de klassieke radiatoren voor een gelijkaardig niveau van thermisch comfort.
 • Er wordt een extractor aangesloten op de verticale leidingen die zich in een valse schoorsteen bevinden in het centrum van het gebouw. Het voordeel van deze techniek is dat we kunnen gebruik maken van een gratis koude bron, wat dus een vermindering oplevert van het energieverbruik en de CO2-uitstoot aangezien er geen koelmachine is.
 • Ventilatiesysteem met dubbele stroom en warmterecuperatie. Voor sommige lokalen zal de aanvoer van verse lucht geregeld worden in functie van de bezettingsgraad door het gebruik van een CO2-meter.

“Standaard passief” gecertificeerd

Eens de werken afgerond zijn, zal dit gebouw “standaard passief” gecertificeerd worden, met andere woorden quasi energieneutraal. Er zal bovendien een opvolging van het energieverbruik mogelijk zijn via een internetpagina die het verbruik zal aangeven van de verschillende systemen. 

De werken zullen het mogelijk maken te voldoen aan de verschillende energiecriteria die opgelegd zijn door het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

Toegankelijkheid 

De toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) maakt integraal deel uit van dit project en voldoet integraal aan de gewestelijke en federale aanbevelingen.

Het renovatieproject voorziet onder andere:

 • De inrichting van een PBM-parkeerplaats.
 • De inrichting van een PBM-toegangshelling.
 • Een geschikte breedte van de deuren.
 • De inrichting van PBM-rustzones.
 • De voorziening van een PBM-toilet.
 • De installatie van een lift die de toegang mogelijk maakt tot de zittingszaal op de verdieping.

Planning en budget

Het budget voor de werken wordt geraamd op bijna 2 miljoen euro inclusief btw.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: FOD Justitie - vredegerecht

Aannemer: nog te bepalen

Oppervlakte van het gebouw: ongeveer 840 m²

Duur van de werken : maart 2023 – zomer 2024

Kostprijs: ongeveer 2 miljoen euro (inclusief btw)

 

Laatst gewijzigd in maart 2023