De Regie der Gebouwen rondde in december 2023 de renovatiewerken aan het Vredegerecht in Merksem af. Het pand dateert uit 1977 en werd op een duurzame wijze volledig gerenoveerd zodat de energieprestaties aanzienlijk verbeterd werden.

Daarnaast verloopt de circulatie in het gebouw vlotter en is het gebouw toegankelijker gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit. 

Duurzame renovatie 

De werken, die plaatsvonden van juni 2022 tot december 2023, omvatten een reeks verbeteringen van de energieprestaties: 

  • De gevels, het dak en de vloeren zijn geïsoleerd om de vereisten van een passief gebouw maximaal te benaderen.
  • Het buitenschrijnwerk is vervangen door een variant uit aluminium met thermische onderbreking en drievoudige beglazing. Aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke gevels van het gebouw werd zonwerende beglazing geplaatst. 
  • Een nieuwe condensatieketel en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie zijn geplaatst. Ook alle leidingen en radiatoren zijn vervangen. 
  • De elektrische installaties zijn vervangen en er is ledverlichting geplaatst. 
  • Op het hellend dak zijn er 9 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd met een totaal vermogen van 3,51 kWp.
  • Het rioleringsnet is vernieuwd waardoor regenwater gerecupereerd kan worden om de toiletten door te spoelen.
  • Een groendak en inrichtingen om de bestaande biodiversiteit te onderhouden zijn geplaatst. De hoogstammen zijn blijven staan en er zijn nectargevende planten toegevoegd. 
  • Installatie van een fietsenstalling en twee douches voor de medewerkers.

Betere interne circulatiewegen en toegankelijkheid 

Ook de inrichting binnenin het gebouw werd aangepast om de circulatie van personen te verbeteren. Zo werd er een duidelijke scheiding gecreëerd tussen de openbare zones (inkomhal en toiletten voor bezoekers), de half-openbare zones (zittingszaal en lokaal van de pro deo-advocaten) en de zones voorbehouden voor de medewerkers (griffie en refter). 

De toegankelijkheid van personen met beperkte mobiliteit werd verbeterd door de toevoeging van rolstoeltoegankelijke publiekstoiletten, een rolstoeltoegankelijke balie, voldoende brede deuren, lage drempels, enzovoort.

Daarnaast zijn er ook maatregelen genomen voor personen met een visuele beperking. Voor de muren, deuren en deurklinken is gewerkt met contrastwerking en op de glazen deur zijn markeringen aangebracht om de zichtbaarheid ervan te verhogen.

Tot slot werd de veiligheid verbeterd door de installatie van een toezichtsysteem met camera’s en inbraakcontrole. Ook de brandveiligheid is aangepast aan de huidige normen. 

Duurzaamheid en circulair bouwen

Het project kadert in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) van de federale overheid, dus verbeteringen van de duurzaamheid waren van cruciaal belang. De renovatiewerken zorgen voor grote verbeteringen van de energieprestaties en er werd zoveel mogelijk ingezet op circulair bouwen. 

Zo werd bijvoorbeeld de arduinen plint van de gevel verwijderd, maar werd deze ook opnieuw gebruikt voor de oprit. Struiken en laagstammen die verwijderd werden tijdens de werken, werden verhakseld en opnieuw gebruikt als bodembedekker tegen onkruid tussen de nieuwe beplantingen. Bij de keuze van materialen werd bovendien ook rekening gehouden met de ‘grijze energie’: de hoeveelheid energie die nodig is om het te produceren.

Om woon-werkverkeer met de fiets aan te moedigen werden er ook twee douches en een fietsenstalling voorzien. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie - Vredegerecht
Aannemer: PIC Renodecor
Duur van de werken: juni 2022 – december 2023
Kostprijs: 1,5 miljoen euro inclusief btw

Links

 

Laatst gewijzigd in juni 2024.