De Regie der Gebouwen neemt deel aan de bouw van het Belgisch paviljoen op de site van de wereldtentoonstelling 2025 in Osaka (Japan) door haar expertise en ervaring te verlenen in haar rol van gedelegeerd bouwheer.

Context & thema

België neemt deel aan de wereldtentoonstelling 2025 die zal plaatsvinden in Osaka van 13 april 2025 tot 13 oktober 2025.

Het algemeen thema van de wereldtentoonstelling 2025 is: “Designing Future Society for Our Lives”.

Dit hoofdthema is onderverdeeld in drie subthema’s: “Saving Lives”, “Empowering Lives” en “Connecting Lives”.

België koos voor het subthema “Saving Lives” waarbij het verschillende van zijn sterke punten naar voren zal kunnen brengen: het innovatieve karakter van zijn ondernemingen, zijn grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling, maar ook zijn successen op het gebied van gezondheidszorg, biotechnologie, geneesmiddelen, afvalverwerking en recycling of nog op het vlak van volksgezondheid en de sociale en arbeidsvoorwaarden.

Rol van de Regie der Gebouwen

De aanbestedende overheid voor de bouw van het Belgisch paviljoen is het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo).

De Regie der Gebouwen verleent haar expertise en ervaring in de rol van gedelegeerd bouwheer. Zo heeft ze in nauwe samenwerking met BelExpo de selectie- en gunningsleidraden en de technische prestatiebepalingen voor het paviljoen opgesteld. Ze nam ook deel aan de evaluatie van de kandidaturen en offertes (zowel op technisch als administratief vlak) en verleende juridische bijstand. 

De Regie der Gebouwen zal ook de werken van A tot Z opvolgen en zal erop toezien dat alles verloopt volgens de gegunde overheidsopdracht Design & Build.

De aanvang van de bouw van het paviljoen is voorzien in januari 2024 en zal duren tot april 2025.

Bouw & scenografie: twee opdrachten

In juli 2023 werd de overheidsopdracht Design & Build gegund aan het consortium Carré 7, Beyond Limits, One Designs, Pirnay et Poly-Tech en hun onderaannemers. Dit consortium zal verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en voor de demontage van het paviljoen.

De tijdelijke bouwvergunning van het Belgisch paviljoen werd goedgekeurd door de stad Osaka op 19 oktober 2023.

Eind juni 2023 werd de selectieleidraad voor de scenografie in ruime zin (Visitor Journey) gepubliceerd. De aanvragen tot deelneming werden ontvangen en de selectiebeslissing vond plaats in november 2023.

De publicatie van de gunningsleidraad is voorzien in februari 2024. 

Concept & Architectuur

Het project voorziet dat het gebouw, zowel met zijn vorm als zijn interne structuur, het thema zal vertolken.

Het paviljoen zal dus worden ontworpen als een voorstelling van de mensheid, bestaande uit water en cellen. Aan de buitenkant, met de weergave van water vanuit macroscopisch standpunt, en aan de binnenkant met een microscopische weergave van water en cellen.

De buitenkant van het gebouw zal dus zo ontworpen zijn dat het water in al zijn vormen wordt gesymboliseerd: vast, vloeibaar en gasvormig.

De vaste vorm wordt gematerialiseerd door een “icebox”, een relatief gesloten volume met een iriserende bekleding die het licht weerkaatst.

De vloeibare vorm zal zich onderscheiden dankzij een dynamischer, ritmischer en transparanter materiaal aanwezig op de helling. Het water in vloeibare vorm zal ook gesymboliseerd worden door de beweging die ontstaat wanneer de bezoekers de helling oversteken.

De gasvorm wordt vertegenwoordigd dankzij een “wolk”, een opblaasbare structuur die de indruk zal geven te zweven boven het paviljoen. Bij het verlaten van de helling ontdekken de bezoekers op het dakterras de verstuivers waarna ze de gasvormige toestand van het water oversteken om de “wolkstructuur” te bereiken.

Technische fiche

Aanbestedende overheid: Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo)

Gedelegeerd Bouwheer: Regie der Gebouwen

Opdrachtnemer opdracht Design & Build: consortium CARRE 7 / BEYOND LIMITS / ONE DESIGNS / PIRNAY / POLY-TECH

Duur van de werken: januari 2024 tot april 2025

Budget opdracht Design & Build: ongeveer 9,8 miljoen euro inclusief btw, gefinancierd door BelExpo met dotaties van de federale regering en de gewesten en gemeenschappen

Budget opdracht scenografie: nog te gunnen

Budget sponsors: ongeveer 2 miljoen euro

 

Laatst gewijzigd in januari 2024