Verkoopprocedures

De Regie der Gebouwen beslist op basis van de huisvestingsbehoeften van de federale overheid welke federale gebouwen of gronden verkocht worden. Welke verkoopprocedure daarbij gebruikt wordt, hangt af van wie het goed verkoopt: de Regie der Gebouwen of het federaal aankoopcomité. Ongeacht de procedure worden de eigendommen van de federale overheid (op basis van de domaniale wet) via een openbare procedure aan de meest biedende verkocht.

Vroeger behandelde het federaal aankoopcomité alle verkopen van de federale overheid, maar door een wetswijziging kan de Regie der Gebouwen sinds 2016 ook zelf vastgoed verkopen dat de federale overheid niet meer nodig heeft.

Op onze pagina Verkoop/Verhuur vindt u zowel het vastgoed dat verkocht wordt door de Regie der Gebouwen als het vastgoed dat voor de Regie der Gebouwen verkocht wordt door het federaal aankoopcomité.

Bij elke verkoop wordt duidelijk vermeld wie de verkoop voor zijn rekening neemt. Hoe de verkoop verloopt, hangt af van wie het goed verkoopt:

Verkoop via de Regie der Gebouwen

De verkoop gebeurt uit de hand, bij hoger opbod. Wanneer de Regie der Gebouwen vastgoed verkoopt, publiceert ze een zoekertje met informatie over het goed, de contactpersoon, de bezoekdata, de manier waarop kandidaat-kopers een bod kunnen doen (elektronisch en onder gesloten omslag) en de uiterste biedingsdatum.

Wanneer die datum bereikt is, beraadt de Regie der Gebouwen zich over de volgende stap. Er zijn drie mogelijke scenario’s:

 1. De Regie der Gebouwen vraagt het akkoord om het goed te verkopen aan de hoogste bieder.
  Het directiecomité en de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Regie der Gebouwen moeten de verkoop goedkeuren. Die procedure neemt minstens een maand in beslag.
 2. De Regie der Gebouwen verhoogt de instelprijs en organiseert een nieuwe biedingsronde.
  Ze publiceert de verkoop opnieuw en nodigt opnieuw geïnteresseerden uit.
 3. De Regie der Gebouwen vraagt aan haar directiecomité het akkoord om de instelprijs te verlagen.
  Ze publiceert de verkoop opnieuw en nodigt opnieuw geïnteresseerden uit.

Alle kandidaat-kopers die een bod indienen, worden op de hoogte gebracht van de stap die de Regie der Gebouwen onderneemt. Als ze beslist om het goed te verkopen aan de hoogste bieder, wordt de bieder uitgenodigd om de verkoopovereenkomst te ondertekenen.

Meer informatie over de verkoopprocedure van de Regie der Gebouwen

De verplicht te gebruiken bodformulieren kunt u hierna terugvinden:

Verkoopprocedure: bodformulier natuurlijke persoon
Verkoopprocedure: bodformulier rechtspersoon

 

Verkoop via het federaal aankoopcomité

Het federaal aankoopcomité kiest voor haar verkopen uit twee soorten procedures:

 1. Openbare verkoop
 2. Verkoop uit de hand aan de meest biedende

Voor meer uitleg en voor de meest recente informatie over de verkoopprocedures van het federaal aankoopcomité kunt u terecht op de website van het federaal aankoopcomité.