Detentiehuizen

Het Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden voorziet ook ruimte voor detentiehuizen.

Wat is een detentiehuis?

Een detentiehuis is een kleinschalige, gesloten inrichting met een capaciteit van 20 tot 60 gedetineerden. Het biedt opvang aan personen met een gevangenisstraf van maximum 3 jaar en een laag veiligheidsrisico. Veroordeelden voor bijvoorbeeld zedenfeiten en terreurmisdrijven komen dus nooit in aanmerking voor plaatsing in een detentiehuis.

In een detentiehuis krijgen de gedetineerden er vanaf dag één begeleiding op maat om hun re-integratie in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden en de kans op recidive te beperken.

Hoeveel detentiehuizen worden er voorzien en waar?

Volgens het regeerakkoord en de beslissing van de federale ministerraad van 29 oktober 2021, zullen er binnen een termijn van 3 jaar 720 plaatsen worden gecreëerd in de detentiehuizen.

Het is de bedoeling om minimum één detentiehuis per provincie te voorzien. De Regie der Gebouwen onderzoekt samen met de FOD Justitie welke locaties in aanmerking komen. Hierbij worden zowel de mogelijkheden binnen als buiten de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen bekeken.

In afwachting van de renovatie, aankoop of nieuwbouw van sommige sites, werd beslist om voor een deel van de capaciteit tijdelijke, modulaire units te plaatsen. Zo kunnen op een relatief snelle manier voldoende plaatsen gecreëerd worden. In augustus 2022 werd een overheidsopdracht gepubliceerd om een raamcontract te lanceren voor unitbouw, dat ook zal openstaan voor andere federale overheidsdiensten. Parallel werd onderzocht welke sites plaats kunnen bieden aan deze units.

Het eerste detentiehuis in België opende in september 2022 haar deuren in een voormalig woonzorgcentrum in Kortrijk. Daarnaast zal ook de vrouwengevangenis in Brussel (de site “Berkendael” in Vorst) omgevormd worden tot een detentiehuis.  

Locaties gezocht

De Regie der Gebouwen is nog op zoek naar panden in heel België die geschikt zijn voor de realisatie van detentiehuizen. 
We zoeken instapklare oplossingen, zoals (voormalige) rusthuizen, jeugdherbergen, hotels, ziekenhuizen, internaten, studentenhuisvesting, enz. 

De voorkeur gaat uit naar aankoop, maar huurvoorstellen zijn ook welkom.

Als u een gebouw bezit dat aan de voorwaarden voldoet, mag u ons alle nuttige gegevens overmaken via volgende e-mailadressen:

U kan op deze e-mailadressen ook terecht voor meer info. 

Evaluatie van de voorstellen

Wij zullen de voorstellen evalueren op basis van volgende criteria:

 • de koopprijs (of huurprijs)
 • de typologie en de indeling van het gebouw (op basis van de plannen)
 • de staat en de inrichting van het gebouw

Om uw voorstel te kunnen evalueren, is het belangrijk dat u ons zoveel mogelijk informatie bezorgt. Het is noodzakelijk dat u een plan met aanduiding van de beschikbare oppervlakte toevoegt (zowel in .dwg-formaat als in pdf met vermelding van de nuttige afmetingen en de schaal). 

Rekening houdend met de noodzakelijke analyses, de voorafgaandelijke besprekingen en afspraken met de stad of gemeente in kwestie, dient u ook bereid te zijn om de geldigheid van uw aanbod gedurende een langere periode te verzekeren in afwachting van een uiteindelijke beslissing. Als overheidsinstantie moeten wij bovendien steeds de noodzakelijke goedkeuringsprocedure doorlopen. 

Criteria

Onze interesse gaat uit naar panden die al over enkele of meerdere van de volgende punten beschikken:

 • voldoende slaapkamers (bij voorkeur voor 1 of 2 personen) voorzien van sanitair (toilet en lavabo) en douche (op de slaapkamer of gemeenschappelijk) 
 • een onthaalzone 
 • één of meerdere keukens
 • één of meerdere eetruimtes aangepast aan de capaciteit
 • zit- en leefruimtes voor gemeenschappelijk gebruik
 • multifunctionele ruimtes voor diverse gemeenschappelijke activiteiten 
 • polyvalent in te vullen lokalen voor het organiseren van bezoek, gesprekken, therapie,  godsdienstbeleving, … 
 • een lokaal voor medische consultaties
 • een ruimte in te richten als sport- en fitnessruimte
 • ongeveer 110 m² tot 175 m² bureelruimte
 • een personeelsruimte met kitchenette
 • een was- en strijklokaal, diverse bergruimtes onder andere voor kledij en droge voeding, een afvallokaal, een technische werkruimte 
 • toiletten voor bezoekers
 • toiletten en douches voor personeel 
 • een buitenruimte van ongeveer 250 m²

Ook de volgende criteria zijn belangrijk:

 • een gebouw gelegen in een stedelijke of gemeentelijke context met het oog op een vlotte toegang tot hulp- en dienstverlening, tewerkstelling en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • een gebouw gelegen in een stedenbouwkundige bestemmingszone die een functiewijziging naar detentiehuis toelaat;
 • een gebouw geschikt voor het permanent verblijf van 20 tot 60 personen met een bruto vloeroppervlakte van ± 1.100 m² tot ± 3.500 m² afhankelijk van de intekeningsmogelijkheden;
 • een gebouw dat over de  bovenvermelde ruimtes beschikt of  hiernaar aan te passen valt;
 • een gebouw conform met alle toepasselijke brandveiligheidsnormen en conform met de regelgeving rond toegankelijkheid van publieke gebouwen;
 • een asbestvrij gebouw met minimale energieprestaties.