Brussel

Een spending review, of uitgaventoetsing, wordt door de OESO gedefinieerd als een proces van het ontwikkelen en aannemen van alternatieve beleidsopties door de bestaande uitgaven van de overheid te analyseren. Het proces van spending review wordt gekoppeld aan het begrotingsproces. Met een spending review wil men de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid verbeteren, de uitgaven beter afstemmen op prioriteiten van de overheid en het niveau van de totale uitgaven beter beheersen. Op die manier kan ook ruimte worden gemaakt worden voor bijkomende groeibevorderende investeringen.

In 2019 startte de FOD BOSA met de steun van het Europees programma voor structurele hervormingen een project rond de invoering van spending reviews voor de federale overheid. Er werd hiervoor samengewerkt met de OESO.
De federale Ministerraad van 18 december 2020 keurde, op voorstel van de Staatssecretaris van Begroting, het implementatieplan en de timing voor de introductie van spending reviews in het federale begrotingsproces goed.  

Op de federale Ministerraad van 12 februari 2021 werd beslist om de eerste drie pilootprojecten op te starten, waaronder de impact van een veralgemeend telewerk op de organisatie en de uitgaven van de federale overheid.

Je kan hier het finale rapport raadplegen: Spending review: De impact van een veralgemeend telewerk op de organisatie en de uitgaven van de federale overheid (.pdf)