Sint-Lambrechts-Woluwe
Europese school Brussel II

Oscar Jesperslaan 75
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het schoolcomplex van de tweede Europese school ligt langs de Woluwelaan in Sint-Lambrechts-Woluwe en dus op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sportterreinen op het terrein ernaast liggen in het Vlaams Gewest.

Het complex strekt zich uit over een oppervlakte van vijf hectare en bestaat uit meerdere gebouwen: een gebouw waarin de lagere school en de kleuterschool zijn ondergebracht, een tweede gebouw met de middelbare school en de administratie, een derde dat onderdak biedt aan het schoolrestaurant, twee complexen met prefabpaviljoenen, sportterreinen en een polyvalente sportzaal.

Sinds mei 2004 beschikt de Europese school Brussel II over een polyvalente zaal waarin ze pedagogische en culturele activiteiten kan organiseren.

Geschiedenis

Na de ondertekening van het Verdrag van Rome in 1958 vestigden de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen zich in Brussel. Zo zag de eerste Europese School het daglicht. Over de jaren heen werden nog andere gebouwen opgericht om tegemoet te komen aan de noden van de groeiende schoolbevolking. Haar beleid spitste zich toe op vier hoofddoelen: veiligheid, een aangename werksfeer, sport en respect voor het milieu.   

Polyvalente zaal 

Door een gebrek aan infrastructuur om activiteiten te organiseren vroeg de schooldirectie of ze een polyvalente zaal ter beschikking kon krijgen.

Door de beperkte oppervlakte van het terrein was het niet evident om een nieuwe functie toe te voegen aan de site. Meerdere oplossingen werden overwogen, maar uiteindelijk viel de keuze op een voor de helft ingegraven zaal onder de speelplaats van de lagere school. Die oplossing bood vele voordelen en maakte bovendien handig gebruik van de specifieke topografische eigenschappen van de site.

Architectuur

De halfondergrondse zaal is discreet in de omgeving geïntegreerd. Toch zorgt de architecturale aanpak van de ingangen ervoor dat het gebouw een duidelijke en herkenbare identiteit heeft; zowel binnen als buiten zijn ze goed herkenbaar.

Technische fiche (polyvalente zaal)

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Europese school
Leiding van de studies en werken: Regie der Gebouwen
Architectuurstudies: Art&Build (Brussel)
Kostprijs werken: 5.441.708 euro
Duur werken: september 2002- april 2004

 

Laatst gewijzigd op 14 augustus 2017.