Brussel
Europese School Brussel V

Leopold III-laan
1110 Brussel

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen zal een 5de Europese School bouwen in Brussel. Deze komt in Neder-Over-Heembeek. In afwachting hiervan liet ze van maart tot september 2021 al een voorlopige Europese school bouwen op de voormalige NAVO-site in Evere. 

Context

Er komt een 5de Europese School door een gebrek aan plaats in de 4 andere Europese Scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze zijn quasi allemaal verzadigd. 

Tijdelijke Europese school 

De tijdelijke Europese school werd opgetrokken op de voormalige site van de NAVO in Evere. Het  terrein is gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk via de Bourgetstraat en de Leopold III-laan. 

De tijdelijke school werd gerealiseerd via een “DBM-opdracht”, wat staat voor “Design”, “Build” en “Maintain”. Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij een of meer privépartners instaan voor het ontwerp, de bouw, en het onderhoud van het gebouw.

De werken gingen in maart 2021 van start en het complex werd op 3 september 2021 ter beschikking gesteld.

Het complex bestaat uit 521 prefabgebouwen (klaslokalen) die aan de eisen van een Europese School beantwoorden.

De oplevering van de school verliep in twee fasen:

 • Op 3 september 2021 werden het gelijkvloers, de eerste verdieping en de keuken opgeleverd, zodat de Europese scholen konden starten met de inrichting van deze ruimten, die plaats bieden aan 600 leerlingen.
 • Midden november 2021 werden de tweede verdieping en de sportzaal opgeleverd, evenals de zonnepanelen op de daken, zodat de school haar volle capaciteit voor 1.500 leerlingen kon bereiken.

De tijdelijke Europese school omvat:

 • een kleuterschool voor 300 leerlingen (2 niveaus)
 • een lagere school voor 1200 leerlingen (5 niveaus van elk 240 leerlingen), met inbegrip van een bibliotheek, lokalen voor het onderwijzend personeel, ...
 • een psychomotoriekzaal voor de kleuters en de leerlingen van de eerste graad van de lagere school
 • aparte buitenspeelplaatsen voor de kleuterschool en de lagere school
 • een administratief gedeelte
 • een ziekenboeg
 • technische diensten
 • een keuken voor het bereiden van 1500 warme maaltijden en meerdere kantines
 • 30 parkeerplaatsen voor schoolbussen
 • 150 parkeerplaatsen voor het personeel
 • 150 parkeerplaatsen voor fietsen
 • een “kiss and ride”-zone 

Duurzaamheid

Duurzame installaties en een duurzaam energieverbruik stonden voorop bij de realisatie van dit project.

In september 2021 werden de daken nog uitgerust met 833 zonnepanelen, verspreid over een oppervlakte van 1560 m². De panelen produceren ongeveer 260.000 kWh en zullen de CO2-uitstoot met 11 ton per jaar verminderen. Er zijn eveneens 9 watertanks voor de recuperatie van regenwater geplaatst, met een totaal volume van 180.000 liter.

Definitieve school

Oorspronkelijk was het voorzien om de definitieve school op dezelfde site als de tijdelijke school in Evere te bouwen, maar de federale ministerraad van 13 mei 2022 besliste uiteindelijk om de definitieve 5de Europese School op te trekken in Neder-Over-Heembeek, op een terrein dat eigendom is van de Belgische Staat en naast het Militair Hospitaal ligt. 

De planning voor de realisatie van de 5de Europese School is nog niet bepaald en hangt onder andere af van het verkrijgen van de noodzakelijke toelatingen en vergunningen. De werken zelf zouden ongeveer 3 jaar duren. 

Historiek

De eerste Europese School ontstond in oktober 1953 in Luxemburg op initiatief van functionarissen van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal met de steun van de instellingen van die Gemeenschap en de Luxemburgse regering. Dit onderwijskundig experiment met kinderen met verschillende moedertalen en nationaliteiten naast en door elkaar, kreeg vlug vaste vorm doordat de 6 betrokken Ministeries van onderwijs samenwerkten wat betreft de leerplannen, de aanstelling van leraren, de inspectie en de erkenning van de bereikte niveaus.
  
Door de ondertekening van het protocol in april 1957 werd de Luxemburgse school de eerste officiële Europese school. Het eerste Europese Baccalaureaat werd er georganiseerd in juli 1959. Het diploma voldeed aan de fundamentele toelatingsvoorwaarden van alle universiteiten van de lidstaten en werd als zodanig erkend.

Door het succes van dit onderwijsexperiment drong de Europese Economische Gemeenschap en Euratom aan op de uitbouw van meerdere Europese scholen.

Tegenwoordig zijn er 13 Europese scholen in 6 verschillende landen. 

In België staat de Regie der Gebouwen in voor het bouwen van Europese scholen en voor het uitvoeren van onderhoud in die scholen. 

Er zijn 5 Europese scholen in België waarvan 4 in Brussel en 1 in Mol. 

De meest recente Europese school in België, deze in Laken (Brussel), dateert van 2012 en biedt ruimte voor 2500 kinderen. 

Technische fiche

Tijdelijke Europese school

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Bezetter: Europese scholen
DBM-consortium

Design: Abscis Architecten
Build: Denys nv – Jan Snel nv
Maintain: Denys Support nv

Bebouwde oppervlakte voor de tijdelijke school: +/- 12.000 m² 
Duur van de werken tijdelijke school: maart 2021 – september 2021 
Kostprijs van de werken: circa 25,5 miljoen € incl. btw

Nuttige links

Website van de Europese Scholen

Persbericht van 06/09/2021 : Opening van de tijdelijke Europese School in Haren

 

Laatst gewijzigd in december 2022

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 3 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto