Antwerpen
Nieuwe gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Omgeving Blue Gate-site
2020 Antwerpen

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet de vervanging van de huidige gevangenis van Antwerpen door een nieuwe gevangenis van 440 plaatsen in de buurt van het nieuwe gerechtsgebouw.

Vervanging van de gevangenis

De gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen dateert van 1855 en is niet aangepast aan een hedendaags detentiebeleid. Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet daarom de vervanging van de gevangenis door een nieuwe gevangenis in Antwerpen.

Het nieuwe arresthuis zal plaats bieden aan 440 gedetineerden opgesplitst in 1 entiteit voor 330 mannen, 1 entiteit voor 66 vrouwen en 1 entiteit voor zorgbehoevenden inclusief een psychiatrische afdeling voor 44 personen.

Locatie

Na overleg met de stad Antwerpen heeft de federale ministerraad op 28 februari 2014 zijn akkoord gegeven om besprekingen te voeren over de aankoop van een terrein in de omgeving van de Blue Gate-site, in de directe nabijheid van het nieuwe gerechtsgebouw van Antwerpen. De Regie der Gebouwen heeft de gronden aangekocht ter waarde van ca. 4,6 miljoen euro.

Design Build Finance Maintenance (DBFM)

De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de goedkeuring om het dossier verder uit te werken en om een DBFM-procedure te lanceren – waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de penitentiaire inrichting voor zijn rekening neemt. Bij DBFM-projecten wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

In 2017 stelde de Regie der Gebouwen een consultant aan om de DBFM-procedure te begeleiden.

Selectie van het DBFM-consortium

In november 2017 werd de oproep gelanceerd naar consortia om zich kandidaat te stellen voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de nieuwe gevangenis via een DBFM-opdracht.

Er werden 7 kandidaturen ingediend. Drie kandidaat-consortia werden weerhouden en uitgenodigd een eerste gedetailleerde offerte in te dienen tegen november 2018. Op basis van die offerte werden onderhandelingen gevoerd om te komen tot een definitieve offerte.  

Volgende kandidaat-consortia werden geselecteerd en dingen mee voor de opdracht:

  • BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A.
    Samenstelling: Interbuild NV, BAM FM NV, Conix RDBM Architects BVBA, Archivolt Architecten BV, VK Engineering NV, Iolan BV, Galère SA.
  • KADE440 (Eiffage, Eiffage Benelux, TINC Development Partners)
    Samenstelling: Antwerpse Bouwwerken, Duchêne, Valens, Eiffage Construction, Herbosch-Kiere, SCAU, ABSCIS Architecten BVBA, ABT BV ABT België NV, Meelis & Partners, Zorgbedrijf Antwerpen, Eiffage services, Fexim, Romarco.
  • HORTUS CONCLUSUS (Jan De Nul NV, EEG)
    Samenstelling: Ingenium, Hootsmans architectenbureau BV, Facilicom Facility Solutions, Envisa NV, Arch. & Teco Architecture and Planning CVBA

De DBFM-opdracht zal toegewezen worden in 2021.

Planning van de werken

De start der werken is gepland tegen begin 2022 voor zover de vergunningen uitvoerbaar zijn. Het arresthuis zal ten vroegste eind 2024 ter beschikking gesteld kunnen worden.

Over de huidige gevangenis van Antwerpen

De huidige gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen werd in 1855 in gebruik genomen. Door de jaren heen werd ze gerenoveerd en aangepast, maar door haar beperkte oppervlakte en klassieke indeling voldoet ze niet meer aan het hedendaagse detentiebeleid.

Technische Fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Eindgebruiker: FOD Justitie

Consultants: consortium STIBBE – REBEL – ORIENTES – ELD

DBFM-consortium: nog te bepalen

Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat kosteloos de gevangenis over)

Oppervlakte site: 7 ha

Capaciteit: 440 plaatsen

Duur der werken: 2022-2024

 

Laatst gewijzigd op 20 november 2020.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto