Brussel (Vorst)
Detentiehuis

Berkendaelstraat 42
1190 Vorst
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

In juli 2023 heeft het detentiehuis van Vorst officieel zijn deuren geopend in de voormalige gebouwen van de vrouwengevangenis, die hiervoor heringericht werden door de Regie der Gebouwen.

Context

Het Masterplan voor een detentie en een internering in humane omstandigheden voorziet onder andere de oprichting van detentiehuizen.

Naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van 29 oktober 2021, zullen er meerdere detentiehuizen opgericht worden over heel België om er in totaal 720 gedetineerden in onder te brengen.

In september 2022 werd het eerste detentiehuis in België geopend in Kortrijk.

In juli 2023 opende het detentiehuis in Vorst zijn deuren in Brussel.

Herinrichtingswerken

Het detentiehuis in Vorst werd ingericht in het voormalige complex van de vrouwengevangenis van Berkendael, waarvan de laatste gedetineerden overgebracht werden naar het gevangenisdorp van Haren in november 2022.

Hoewel de indeling van de lokalen al vrij goed aansloot bij de eisen van een detentiehuis, werden verschillende renovatie- en aanpassingswerken uitgevoerd om lokalen ter beschikking te stellen die conform en in overeenstemming zijn met deze nieuwe soort detentie:

  • Demontage en afvoer van de buitenomheiningen;
  • Aanpassing van de sloten van de celdeuren;
  • Opnieuw schilderen van de cellen, gangen, ateliers, kantoren, enz.
  • Plaatsing van de akoestische plafondpanelen;
  • Plaatsing van een nieuwe vloer in de sportzaal;
  • Inrichting van drie nieuwe keukens;
  • Renovatie van de parking;
  • Inrichting van een toegang voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM) ter hoogte van de hoofdingang en een PBM-toilet.
  • Vervanging van de verlichting door LED-verlichting.

Het detentiehuis van Vorst beschikt over een capaciteit van 57 plaatsen.

Detentiehuizen: kleinschalige detentie

De detentiehuizen zijn kleinschalige gesloten instellingen voor personen die veroordeeld zijn tot een korte gevangenisstraf (3 jaar maximum) en die een zwak veiligheidsrisico vertonen.

De personen die veroordeeld worden voor zedenfeiten of terroristische misdrijven bijvoorbeeld zullen dus nooit in aanmerking komen voor een plaatsing in een detentiehuis.

In een detentiehuis genieten de gedetineerden van een begeleiding op maat vanaf de eerste dag om zo goed mogelijk hun re-integratie in de maatschappij voor te bereiden en het risico op recidive zo veel mogelijk te beperken.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat

Bezetter: FOD Justitie

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Veldeman Aannemingen

Duur van de werken: februari 2023 - juni 2023

Kostprijs van de werken: ongeveer 700.000 euro incl. btw

 

Laatst gewijzigd in juli 2023

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 9 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto