Diversiteit & Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De verbetering van de toegankelijkheid van de federale overheidsgebouwen is een constante bezorgdheid van de Regie der Gebouwen. 

Bij elk nieuwbouw- of renovatieproject waar dit mogelijk is, wordt nagedacht over de verbetering van de toegankelijkheid door middel van specifieke inrichtingen.

In oktober 2019 heeft de Regie der Gebouwen een nieuwe reeks voorschriften opgelegd aan haar medewerkers. Die voorschriften bestaan uit een reeks verplichtingen en aanbevelingen die aansluiten bij de reeds in voege zijnde reglementeringen. 

Enkele voorbeelden van recente projecten:

  • Brussel - De verschillende ingangen van de KBR (Koninklijke Bibliotheek) werden gerenoveerd en aangepast aan personen met een beperkte mobiliteit.
  • Eupen - Het nieuwe Justitiepaleis in Eupen beantwoordt strikt aan de normen met betrekking tot personen met een beperkte mobiliteit dankzij toegangshellingen en hefplatformen die ingericht zijn op verschillende plaatsen.
  • Bastogne - Het Mardasson Memorial werd toegankelijk gemaakt voor personen met een beperkte mobiliteit.
  • Leuven – De toegankelijkheid van het Gerechtshof voor personen met een beperkte mobiliteit werd verbeterd.
  • Antwerpen - Het gerenoveerd gebouw van het Rijksarchief beantwoordt nu aan de reglementering inzake toegankelijkheid.
  • Namen - In de gevangenis werden verschillende inrichtingen voor personen met een beperkte mobiliteit uitgevoerd.

Federaal Actieplan Handicap (2021-2024)

In juli 2021 heeft de Ministerraad het Federaal Actieplan Handicap gevalideerd. De doelstelling van dat plan is het structureel toegankelijker maken van de ruimtes en de overheidsdiensten, waaronder de infrastructuur van de gebouwen.

De Regie der Gebouwen is dus rechtstreeks betrokken bij dit plan. In dit kader zijn er bepaalde maatregelen genomen en is een intern actieplan ontwikkeld, waarvan sommige acties reeds in uitvoering zijn. 

Een specifiek budget

Eind 2022 is een investeringsprogramma gemaakt met een lijst van projecten in het kader van het toegankelijk maken van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM). Het betreft hier 31 projecten voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro.

Meer informatie in het persbericht van 24 januari 2023: 1,5 miljoen om openbare gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap

Personeelsleden aanstellen als “Toegankelijkheidsadviseurs”

De Regie der Gebouwen heeft een eigen aanspreekpunt “Handicap” en drie toegankelijkheidsadviseurs, één voor elk van haar regionale operationele diensten.

Toegankelijkheidsinventaris van federale gebouwen

De Regie der Gebouwen werkt momenteel aan de opmaak van een elektronisch formulier voor de diagnose van de toegankelijkheid van de gebouwen die zich in het Brussels Gewest bevinden. 

Het diagnosewerk door middel van dit formulier zal toevertrouwd worden aan gespecialiseerde verenigingen via een raamovereenkomst. De eerste opdrachten hebben prioritair betrekking op de gebouwen van Justitie. 

Dan is het een kwestie van de resultaten van deze diagnose online beschikbaar stellen, in een eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen vorm, zodat de PMH’s zich niet voor niets hoeven te verplaatsen.

In een tweede fase zal dit instrument ook voor andere regio’s worden aangepast.

Een interne toegankelijkheidsgids 

Om de medewerkers te helpen bij het uitwerken van specifieke en noodzakelijk inrichtingen voor een betere toegankelijkheid bij elk project van de Regie der Gebouwen, heeft de Regie der Gebouwen een toegankelijkheidsgids opgesteld. Die bestaat uit een reeks inlichtingen, verplichtingen en aanbevelingen die aansluiten bij de reeds in voege zijnde reglementeringen.

Deze interne gids is beschikbaar sinds oktober 2019. De Regie der Gebouwen bestudeert momenteel hoe ze het gebruik van deze gids kan optimaliseren door de globale studiecontracten te voorzien van de verplichting om in het team een gespecialiseerde vereniging op te nemen. Die vereniging moet de begeleiding en de controle van alle verplichtingen rond toegankelijkheid op zich nemen.

Opgeleide personeelsleden 

De Regie der Gebouwen werkt momenteel aan de uitwerking van een basisopleiding over de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit en dit voor alle personeelsleden die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw, het onderhoud en het beheer van gebouwen.

Een percentage van werknemers met een handicap

De Regie der Gebouwen heeft haar eigen intern diversiteitsbeleid opgemaakt. Dit wordt steeds verder ontwikkeld. Ze blijft aandachtig voor de tewerkstelling van personen met een handicap. Sinds meerdere jaren bevindt ze zich bovenaan de rangschikking opgemaakt door de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH). Van 2014 tot 2019 werd het percentage van 3% werknemers met een handicap ruimschoots behaald. Sinds 2020 betreft het ongeveer 2% van de werknemers.  

Samenwerking met de bevoegde instanties

Wanneer ze dit nodig acht, vraagt de Regie der Gebouwen advies aan de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.

Omgekeerd aarzelt ze ook niet om haar expertise in te brengen wanneer dit kan. Ze heeft bijvoorbeeld gewerkt aan de opmaak van een procedure bestaande uit een reeks aanbevelingen voor organisatoren van vergaderingen en opleidingen op afstand, zodat personen met een handicap hier makkelijker aan kunnen deelnemen. Deze is al gebruiksklaar en werd bezorgd aan het Federaal Diversiteitsnetwerk.

Diversiteit

Sinds juni 2015 engageert de Regie der Gebouwen zich op het vlak van diversiteit. Om te beginnen ondertekende ze het Diversiteitscharter van de federale overheid.

In 2019 heeft de Regie der Gebouwen de 4de Diversity Award van het Netwerk Federale Diversiteit gewonnen voor het mooiste project rond diversiteit. Ze organiseerde voor haar medewerkers een volledige week waarin vijf thema’s (geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap en culturele identiteit) via verschillende activiteiten en communicatie-acties bespreekbaar werden gemaakt.

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen haar eigen Diversiteitscharter opgesteld. Een manier om haar engagement op vlak van diversiteit te bevestigen. Ze maakt dit concreet door de invoering van een diversiteitsbeleid binnen haar organisatie.

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen verdere stappen genomen door haar actieplan in werking te stellen. Ze heeft ook opnieuw haar kandidatuur ingediend voor de Federal Diversity & Inclusion Awards 2021, en dit met de projecten “E-learning diversiteit” en “Taalprogramma Regie”.

De uitvoering van het diversiteitsbeleid maakt deel uit van het welzijnsbeleid binnen de Regie der Gebouwen. Het is enorm belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd, erkend en gerespecteerd voelt op de werkvloer, ongeacht zijn geslacht, huidskleur, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of herkomst.