Brussel
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Keizerslaan 4
1000 Brussel
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen financiert omvangrijke infrastructuurwerken aan de Koninklijke Bibliotheek van België voor de creatie van een nieuw museum dat deel uitmaakt van de Kapel van Nassau. Er wordt ook een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen voorzien rond en in het Paleis van Karel van Lotharingen.

Nieuwe museumruimtes

De werken hebben betrekking op 3 verdiepingen van het gebouw langs de kant van de Kunstberg, evenals op de Kapel van Nassau en het Paleis van Karel van Lotharingen.

1ste fase afgewerkt: een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen

Het eerste deel van het project omvatte de creatie van een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze bevindt zich tussen de 3de verdieping van dit gedeelte van het gebouw en het Paleis van Karel van Lotharingen waarmee er een directe verbinding werd gemaakt. De werken begonnen in april 2019 en werden in oktober 2019 voltooid. De eerste bezetting wordt een tentoonstelling over Bruegel - "The World of Bruegel in Black and White" - die ging op 15 oktober 2019 van start.

2de fase in uitvoering: het museum gewijd aan de Bourgondische hertogen

In het tweede deel van het project worden de ruimtes rond de Kapel van Nassau - een ware gotische parel in het midden van het gebouw – volledig heringericht als museumruimte verspreid over de eerste 2 verdiepingen. Het nieuwe museum zal gewijd zijn aan de gouden eeuw van het handgeschreven boek, met de geschreven werken van de Bourgondische hertogen. Deze werken startten in april 2019 en zouden tegen mei 2020 klaar zijn voor de opening van het museum.

Gedeelde investering

Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen. Elke partner financiert een deel van het project.

De Regie der Gebouwen was verantwoordelijk voor de lancering en de financiering van de studie via een dienstenopdracht die in 2017 gegund werd. Ze publiceerde ook de opdrachten voor de werken en analyseerde de offertes, zowel op vlak van infrastructuur als scenografie.

Ten slotte financierde ze het grootste deel van de infrastructuurwerken, voor een bedrag van ongeveer 3.300.000 euro.

De Koninklijke Bibliotheek en Toerisme Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor de scenografische werken.

Infrastructuurwerken

De omvangrijke infrastructuurwerken omvatten de ruwbouw, de afwerkingen en de speciale technieken zoals elektriciteit, de verwarming en de klimaatregeling maar ook de verlichting, de liften en de sanitaire voorzieningen.

De werken zullen bestaan uit de volledige renovatie van de lokalen op de verschillende verdiepingen. Er zullen een heel aantal wanden en muren afgebroken worden voor het creëren van een open ruimte. Er zullen nieuwe verbindingen gemaakt worden om bepaalde plaatsen in het gebouw met elkaar te verbinden.

De vloeren, muren en plafonds zullen vernieuwd worden. Er zullen nieuwe trappen, loopbruggen en balustrades aangelegd worden. De houten vloeren zullen gerestaureerd of indien nodig vervangen worden en alle onderdelen uit natuursteen worden gerestaureerd.

Toegankelijkheid

Er zijn verschillende inrichtingswerken voorzien om voor iedereen een vlotte toegang te verzekeren, ook voor personen met beperkte mobiliteit.

De hoofdingang en het onthaal aan de Kunstberg werden volledig geherstructureerd. De elektriciteit en de klimaatregeling werden vernieuwd. Er werd een toegangshelling aangelegd voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) en ook een hefplatform voor PBM tussen de tijdelijke tentoonstellingsruimten en  de appartementen van Karel van Lotharingen. 

In het tweede deel van het project zal er een nieuwe glazen lift geïnstalleerd worden om de verbinding te verzekeren tussen de verdieping waar de inkom is, het forum en de twee verdiepingen van de museumruimte. Er wordt ook een tweede lift voor PBM geïnstalleerd tussen de twee verdiepingen van het museum over de Bourgondische hertogen.

De ingang Keizerslaan

Naast het gemeenschappelijke deel, heeft de Regie der Gebouwen besloten om ook de ingang van de KBR die zich aan de Keizerslaan bevindt opnieuw in te richten.

De werken, die zullen starten in november 2019 en tegen maart 2020 klaar zouden zijn, omvatten:

  • de restauratie en reiniging van de trap in blauwe steen.
  • de installatie van een toegangshelling om de toegang voor personen met beperkte mobiliteit mogelijk te maken. Die helling kan verplaatst en opgeplooid worden om toegang te kunnen hebben tot de rioleringsmonden die zich er net onder bevinden.
  • de vervanging van de ramen van de drie vensterdeuren door nieuwe brandwerende ramen met dubbele beglazing die uitgerust zijn met een anti-inbraaksysteem.
  • de plaatsing van een draaihek dat beschermd is via een glazen sas aan de hoofdingang - centrale deur.
  • de installatie van een systeem met bel aan de ingang PBM.
  • de installatie van een portaal met metaaldetector aan de binnenkant.
  • de vervanging van alle lampen aan het onthaal door LED-verlichting.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezettende diensten: Koninklijke Bibliotheek van België

Ruimtes binnen de KBR (Koninklijke Bibliotheek) en de herinrichting van de hoofdingang. 

Studies

Publicatie van de dienstenopdrachten: Regie der Gebouwen

Financiering en aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Studiebureau: Studio Roma

Duur van de studie: juni - december 2018

Werken

Publicatie van de opdracht voor werken en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen

Aanbestedende overheid: Koninklijke Bibliotheek van België

Totale kostprijs van de infrastructuurwerken: ongeveer €4.000.000 incl. BTW

Totale kostprijs van de scenografische werken: ongeveer €2.500.000 incl. BTW

Duur van de werken: april 2019 - mei 2020

Ingang Keizerslaan

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Malice Ets

Duur van de werken: november 2019 - maart 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 335.000 €, incl. BTW

 

Laatste wijziging op 28 oktober 2019