Brussel
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Keizerslaan 4
1000 Brussel
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen financiert omvangrijke infrastructuurwerken aan de Koninklijke Bibliotheek van België voor de creatie van een nieuw museum dat deel uitmaakt van de Kapel van Nassau en van een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen rond en in het Paleis van Karel van Lotharingen.

Nieuwe museumruimtes

De herstructurering van de bestemmingen heeft betrekking op 3 verdiepingen van het gebouw langs de kant van de Keizerslaan evenals op de Kapel van Nassau en het Paleis van Karel van Lotharingen.

Eerst en vooral zullen de ruimten rond de Kapel van Nassau - een ware gotische parel in het midden van het gebouw – volledig heringericht worden als museumruimte verspreid over de eerste 2 verdiepingen. Het nieuw museum zal gewijd zijn aan de gouden eeuw van het handgeschreven boek, met de geschreven werken van de Bourgondische hertogen.

Ten tweede zal er een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen gecreëerd worden, die zich zal bevinden tussen de 3de verdieping van dit gedeelte van het gebouw en het Paleis van Karel van Lotharingen waarmee er een directe verbinding gemaakt zal worden. De eerste bezetting wordt een tentoonstelling over Bruegel.

Tegelijkertijd zullen de hoofdingang en het onthaal aan de Kunstberg volledig geherstructureerd worden

Gedeelde investering

Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen. Elke partner financiert een deel van het project.

De Regie der Gebouwen was verantwoordelijk voor de lancering en de financiering van de studie via een dienstenopdracht die in 2017 gegund werd. Ze publiceerde ook de opdrachten voor werken en analyseerde de offertes, zowel op vlak van infrastructuur als scenografie.

Ten slotte financierde ze het grootste deel van de infrastructuurwerken, voor een bedrag van ongeveer 3.300.000 euro.

De Koninklijke Bibliotheek en Toerisme Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor de scenografische werken.

Infrastructuurwerken

De omvangrijke infrastructuurwerken omvatten de ruwbouw, de afwerkingen en de speciale technieken zoals elektriciteit, de verwarming en de klimaatregeling maar ook de verlichting, de liften en de sanitaire voorzieningen.

De werken zullen bestaan uit de volledige renovatie van de lokalen op de verschillende verdiepingen. Er zullen een heel aantal wanden en muren afgebroken worden voor het creëren van een open ruimte. Er zullen nieuwe verbindingen gemaakt worden om bepaalde plaatsen in het gebouw met elkaar te verbinden.

De vloeren, muren en plafonds zullen vernieuwd worden. Er zullen nieuwe trappen, loopbruggen en balustrades aangelegd worden. De houten vloeren zullen gerestaureerd of indien nodig vervangen worden en alle onderdelen uit natuursteen worden gerestaureerd.

Toegankelijkheid

Er zijn verschillende inrichtingswerken voorzien om voor iedereen een vlotte toegang te verzekeren, ook voor personen met beperkte mobiliteit.

De hoofdingang en het onthaal aan de Kunstberg zullen volledig geherstructureerd worden. Er zal een toegangshelling worden aangelegd. Bovendien zullen de elektriciteit en de klimaatregeling vernieuwd worden. Er worden ook nieuwe vestiaires en een nieuwe winkel voorzien.

Er zal een nieuwe glazen lift geïnstalleerd worden om de verbinding te verzekeren tussen elke verdieping en de inkom, het forum en de twee verdiepingen van de museumruimte.

Er zullen eveneens twee hefplatformen voor PBM aangelegd worden: het eerste tussen de 2 verdiepingen van het museum en het tweede tussen de tijdelijke tentoonstellingsruimten en de appartementen van Karel van Lotharingen.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezettende diensten: Koninklijke Bibliotheek van België

Studies

Publicatie van de dienstenopdrachten: Regie der Gebouwen

Financiering en aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Studiebureau: Studio Roma

Duur van de studie: juni - december 2018

Werken

Publicatie van de opdracht voor werken en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen

Aanbestedende overheid: Koninklijke Bibliotheek van België

Totale kostprijs van de infrastructuurwerken: ongeveer €4.000.000 incl. BTW

Totale kostprijs van de scenografische werken: ongeveer €2.500.000 incl. BTW

Duur van de werken: april 2019 - mei 2020

 

Laatste wijziging op 18 maart 2019

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 4 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto