Brussel
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Keizerslaan 4
1000 Brussel
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen financiert omvangrijke infrastructuurwerken aan de Koninklijke Bibliotheek van België voor de creatie van een nieuw museum dat deel uitmaakt van de Kapel van Nassau. Er wordt ook een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen voorzien rond en in het Paleis van Karel van Lotharingen.

Deze werf is tijdelijk geschorst door het coronavirus (Covid-19)

Nieuwe museumruimtes

De werken hebben betrekking op 3 verdiepingen van het gebouw langs de kant van de Kunstberg, evenals op de Kapel van Nassau en het Paleis van Karel van Lotharingen.

1ste fase afgewerkt: een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen

Het eerste deel van het project omvatte de creatie van een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze bevindt zich tussen de 3de verdieping van dit gedeelte van het gebouw en het Paleis van Karel van Lotharingen waarmee er een directe verbinding werd gemaakt. De werken begonnen in april 2019 en werden in oktober 2019 voltooid. De eerste bezetting wordt een tentoonstelling over Bruegel - "The World of Bruegel in Black and White" - die ging op 15 oktober 2019 van start.

2de fase in uitvoering: het museum gewijd aan de Bourgondische hertogen

In het tweede deel van het project worden de ruimtes rond de Kapel van Nassau - een ware gotische parel in het midden van het gebouw – volledig heringericht als museumruimte verspreid over de eerste 2 verdiepingen. Het nieuwe museum zal gewijd zijn aan de gouden eeuw van het handgeschreven boek, met de geschreven werken van de Bourgondische hertogen. De werken, die van start zijn gegaan in april 2019, zouden moeten afgerond zijn in juni 2020.

Gedeelde investering

Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen. Elke partner financiert een deel van het project.

Van haar kant heeft de Regie der Gebouwen ongeveer 4.150.000 euro geïnvesteerd in het project:

  • 3.460.000 voor de uitvoering van de infrastructuurwerken
  • 170.000 voor de asbestsanering
  • 520.000 voor de studie

De Regie der Gebouwen heeft ook de publicatie van de opdrachten voor werken en de analyse van de offertes voor de uitvoering van zowel de infrastructuurwerken als voor werken aan de scenografie uitgevoerd.

Infrastructuurwerken

De omvangrijke infrastructuurwerken omvatten de ruwbouw, de afwerkingen en de speciale technieken zoals elektriciteit, de verwarming en de klimaatregeling maar ook de verlichting, de liften en de sanitaire voorzieningen.

De werken zullen bestaan uit de volledige renovatie van de lokalen op de verschillende verdiepingen. Er zullen een heel aantal wanden en muren afgebroken worden voor het creëren van een open ruimte. Er zullen nieuwe verbindingen gemaakt worden om bepaalde plaatsen in het gebouw met elkaar te verbinden.

De vloeren, muren en plafonds zullen vernieuwd worden. Er zullen nieuwe trappen, loopbruggen en balustrades aangelegd worden. De houten vloeren zullen gerestaureerd of indien nodig vervangen worden en alle onderdelen uit natuursteen worden gerestaureerd.

Toegankelijkheid

Er zijn verschillende inrichtingswerken voorzien om voor iedereen een vlotte toegang te verzekeren, ook voor personen met beperkte mobiliteit.

De hoofdingang en het onthaal aan de Kunstberg werden volledig geherstructureerd. De elektriciteit en de klimaatregeling werden vernieuwd. Er werd een toegangshelling aangelegd voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) en ook een hefplatform voor PBM tussen de tijdelijke tentoonstellingsruimten en  de appartementen van Karel van Lotharingen. 

In het tweede deel van het project zal er een nieuwe glazen lift geïnstalleerd worden om de verbinding te verzekeren tussen de verdieping waar de inkom is, het forum en de twee verdiepingen van de museumruimte. Er wordt ook een tweede lift voor PBM geïnstalleerd tussen de twee verdiepingen van het museum over de Bourgondische hertogen.

De ingang Keizerslaan

Naast het gemeenschappelijke deel, heeft de Regie der Gebouwen besloten om ook de ingang van de KBR die zich aan de Keizerslaan bevindt opnieuw in te richten.

De werken, opgestart in november 2019 en voltooid in maart 2020, omvatten:

  • de restauratie en reiniging van de trap in blauwe steen.
  • de installatie van een toegangshelling om de toegang voor personen met beperkte mobiliteit mogelijk te maken. Die helling kan verplaatst en opgeplooid worden om toegang te kunnen hebben tot de rioleringsmonden die zich er net onder bevinden.
  • de vervanging van de ramen van de drie vensterdeuren door nieuwe brandwerende ramen met dubbele beglazing die uitgerust zijn met een anti-inbraaksysteem.
  • de plaatsing van een draaihek dat beschermd is via een glazen sas aan de hoofdingang - centrale deur.
  • de installatie van een systeem met bel aan de ingang PBM.
  • de installatie van een portaal met metaaldetector aan de binnenkant.
  • de vervanging van alle lampen aan het onthaal door LED-verlichting.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bezettende diensten: Koninklijke Bibliotheek van België
 

Ruimtes binnen de KBR (Koninklijke Bibliotheek) en de herinrichting van de hoofdingang. 

Studies
Publicatie van de dienstenopdrachten: Regie der Gebouwen
Financiering en aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen
Studiebureau: Studio Roma
Duur van de studie: juni - december 2018
Kostprijs van de studie: Ongeveer 520.000 euro, incl. btw (door de Regie der Gebouwen)
 
Werken
Publicatie van de opdrachten voor werken en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen
Aanbestedende dienst: KBR
Aannemer: Monument Vandekerckhove nv
Scenografie: Bruns B.V.
Totale kost van de infrastructuurwerken: ongeveer 4.000.000 euro, inclusief btw (waarvan ongeveer 3.500.000 euro door de Regie der Gebouwen)
Totale kost van de werken aan de scenografie: ongeveer 2.500.000 euro, inclusief btw (door Toerisme Vlaanderen)
Totale kost van de asbestsanering: ongeveer 170.000 euro, inclusief btw (door de Regie der Gebouwen)
Duur van de werken: april 2019 - juni 2020
 
Ingang Keizerslaan
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Aannemer: Malice Ets
Duur van de werken: november 2019 - maart 2020
Kostprijs van de werken: ongeveer 335.000 €, incl. BTW

 

Laatste wijziging in maart 2020