Brussel
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Keizerslaan 4
1000 Brussel
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen voert renovatiewerken uit aan het dakterras van de KBR. Tussen 2018 en 2020 heeft ze omvangrijke infrastructuurwerken gefinancierd voor de creatie van een nieuw museum en een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.

Renovatie van de daken

Dakterras

In 2023 voorziet de Regie der Gebouwen de renovatie van het dakterras van de KBR. Aangezien het terras toegankelijk is voor het publiek en een oppervlakte heeft van meer dan 1000 m², zijn er naar aanleiding van insijpelingsproblemen renovatiewerken nodig.

De werken betreffen de herstelling van de waterdichting en de isolatie, alsook de vervanging van de tegels en het buitenschrijnwerk met de installatie van drievoudige beglazing.

Tegelijkertijd voorziet de KBR de installatie van een buitenlift naar dit dakterras. De Regie der Gebouwen biedt technische ondersteuning bij de opmaak van het bestek en voert peilingen uit in het gebouw om de plaatsingsmogelijkheden van deze panoramische lift na te gaan en in te spelen op eventuele stabiliteitsproblemen.

Dak van het Paleis van Karel van Lotharingen

Eind 2021 is de Regie der Gebouwen van start gegaan met de renovatie van het dak van het Paleis van Karel van Lotharingen.

Nieuwe museumruimtes

Tussen 2018 en 2020 heeft de Regie der Gebouwen omvangrijke infrastructuurwerken gefinancierd voor de creatie van een nieuw museum dat deel uitmaakt van de Kapel van Nassau en een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen rond en in het Paleis van Karel van Lotharingen.

De werken hadden betrekking op 3 verdiepingen van het gebouw langs de kant van de Kunstberg, evenals op de Kapel van Nassau en het Paleis van Karel van Lotharingen.

De onthaalruimte aan de Kunstberg en een betere toegankelijkheid van het gebouw maakten ook deel uit van het project.

1ste fase: een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen

Het eerste deel van het project omvatte de creatie van een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze bevindt zich tussen de 3de verdieping van dit gedeelte van het gebouw en het Paleis van Karel van Lotharingen waarmee er een directe verbinding werd gemaakt. De werken begonnen in april 2019 en werden in oktober 2019 voltooid. De eerste bezetting was een tentoonstelling over Bruegel - "The World of Bruegel in Black and White" - die ging op 15 oktober 2019 van start. 

Tegelijkertijd werd ook de inkomhal van de hoofdingang aan de Kunstberg gerenoveerd en heringericht.

2de fase: het KBR museum

In het tweede deel van het project werden de ruimtes rond de Kapel van Nassau - een ware gotische parel in het midden van het gebouw – volledig heringericht als museumruimte verspreid over de eerste 2 verdiepingen. Het nieuwe museum is gewijd aan de gouden eeuw van het handgeschreven boek, met de geschreven werken van de Bourgondische hertogen. De werken startten in april 2019 en werden afgerond in juni 2020.

Gedeelde investering

Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen. Elke partner financiert een deel van het project.

Van haar kant heeft de Regie der Gebouwen ongeveer 4.100.000 euro geïnvesteerd in het project:

 

  • Ongeveer 600.000 euro voor de studie
  • Ongeveer 3.500.000 voor de uitvoering van de infrastructuurwerken (inclusief de asbestsanering)

De Regie der Gebouwen heeft ook de publicatie van de opdrachten voor werken en de analyse van de offertes voor de uitvoering van zowel de infrastructuurwerken als voor werken aan de scenografie uitgevoerd.

Infrastructuurwerken

De omvangrijke infrastructuurwerken omvatten de ruwbouw, de afwerkingen en de speciale technieken zoals elektriciteit, de verwarming en de klimaatregeling maar ook de verlichting, de liften en de sanitaire voorzieningen.

De werken bestonden uit de volledige renovatie van de lokalen op de verschillende verdiepingen. Er werden een heel aantal wanden en muren afgebroken om een open ruimte te creëren. Er werden ook nieuwe verbindingen gemaakt om bepaalde plaatsen in het gebouw met elkaar te verbinden.

De vloeren, muren en plafonds werden vernieuwd en er werden nieuwe trappen, loopbruggen en balustrades aangelegd. De houten vloeren en alle onderdelen uit natuursteen werdengerestaureerd of indien nodig vervangen.

Toegankelijkheid

Er zijn verschillende inrichtingswerken uitgevoerd om voor iedereen een vlotte toegang te verzekeren, ook voor personen met beperkte mobiliteit.

De hoofdingang en het onthaal aan de Kunstberg werden volledig geherstructureerd. De elektriciteit en de klimaatregeling werden vernieuwd. Er werd een toegangshelling aangelegd voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) en ook een hefplatform voor PBM tussen de tijdelijke tentoonstellingsruimten en  de appartementen van Karel van Lotharingen.

In de tweede fase van het project werd een nieuwe glazen lift geïnstalleerd om de verbinding te verzekeren tussen de verdieping waar de inkom is, het forum en de twee verdiepingen van de museumruimte. Er werd ook een tweede lift voor PBM geïnstalleerd tussen de twee verdiepingen van het KBR museum.

De ingang Keizerslaan

De Regie der Gebouwen heeft ook de ingang van de KBR die zich aan de Keizerslaan bevindt, opnieuw ingericht.

De werken, die plaatsvonden van november 2019 tot maart 2020, omvatten:

  • de restauratie en reiniging van de trap in blauwe steen.
  • de installatie van een toegangshelling om de toegang voor personen met beperkte mobiliteit mogelijk te maken. Die helling kan verplaatst en opgeplooid worden om toegang te kunnen hebben tot de rioleringsmonden die zich er net onder bevinden.
  • de vervanging van de ramen van de drie vensterdeuren door nieuwe brandwerende ramen met dubbele beglazing die uitgerust zijn met een anti-inbraaksysteem.
  • de plaatsing van een draaihek dat beschermd is via een glazen sas aan de hoofdingang - centrale deur.
  • de installatie van een systeem met bel aan de ingang PBM.
  • de installatie van een portaal met metaaldetector aan de binnenkant.
  • de vervanging van alle lampen aan het onthaal door LED-verlichting.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bezetter: KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)
 

Ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen | KBR Museum | Herinrichting van de hoofdingang

Studie

Publicatie van de dienstenopdrachten en toewijzing van het studiebureau: Regie der Gebouwen

Financiering en aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Studiebureau: Studio Roma

Duur van de studie (met inbegrip van de opvolging van de werken): juni 2018 - juni 2020

Kostprijs van de studie: Ongeveer € 600.000 incl. btw (ten laste genomen door de Regie der Gebouwen)

Werken

Publicatie van de opdracht van werken (infrastructuur en scenografie) en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen, in samenwerking met de KBR

Aanbestedende overheid: KBR

Aannemer (Infrastructuurwerken): NV Monument Vandekerckhove

Aannemer (Scenografie): THV Wycor-Bruns

Duur van de werken - 1ste fase: november 2019 - maart 2020

Duur van de werken - 2de fase: april 2019 - juni 2020

Totale kost van de infrastructuurwerken: ongeveer € 4.200.000 € incl. btw (waarvan ongeveer € 3.500.000 ten laste genomen door de Regie der Gebouwen)

Totale kost van de scenografische werken: ongeveer € 2.400.000 incl. btw (ten laste genomen door Toerisme Vlaanderen)

Ingang Keizerslaan

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Malice Ets

Duur van de werken: november 2019 - maart 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 335.000 €, incl. BTW

Dakterras

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: te bepalen

Duur van de werken: najaar 2021

Dak van het Paleis van Karel van Lotharingen

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Orlando Fabrice SPRL

Duur van de werken: juni 2021 - augustus 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer € 37.000 incl. BTW

 

Laatste wijziging in december 2022